Γρηγορίου Λαμπράκη 36, 145 61 Κηφισιά
Τηλ. 210 8017459, Φαξ: 210 8013639, email: godirect@otenet.gr